اپل خیره کننده “سفینه فضایی” پردیس نشان داد در فیلم هواپیماهای بدون سرنشین تازه | Inhabitat

[ad_1]

اپل زیبا تازه پردیس نزدیک شدن تکمیل و کارکنان تنظیم به حرکت در این ماه. Videographer دانکن Sinfield اون واپسین تصویری حرکت شبیه چمچه زنی در محوطه دانشگاه “سفینه فضایی” غول فناوری — رسما نام پارک اپل — با خود را خیره کننده فیلم هواپیماهای بدون سرنشین از اعمار و کلوزآپ شب ویژه داخلی ساختمان. آمار پرش برای جدیدترین زیرچشمی نگاه کردن دزدکی حرکت کردن به اپل پردیس مربوط به اینده.

 فیلم پارک اپل اپل پارک به وسیله دانکن Sinfield ویدئو اپل پارک به وسیله فاستر + همکاران پارک خورشیدی اپل طراحی(طرح ریزی)، انرژی کارآمد پردیس اپل, به طور طبیعی تهویه ساختمان پردیس اپل

هواپیماهای بدون سرنشین و خلبان Sinfield همواره عرضه عمومی با به روز رسانی ماهانه بصری از اپل ۱۷۵ هکتار پارک در نصب Cupertino از ژوئیه سال ۲۰۱۵٫ حدود دو سال بعد او واپسین فیلم هواپیماهای بدون سرنشین پردیس تبدیل وجود چمن هنوز نصب شود با چشم انداز پر از تپه به آرامی با درختان پر نشان می دهد. بعد از کامل، سایت تپه نورد با زمینه های گیاهی جاگ کردن گذرگاه ها و درختان بومی و مقاوم در برابر خشکسالی بیش از ۹۰۰۰ پوشانده خواهد شد.

در همکاری با فاستر + همکاران طراحی(طرح ریزی) پارک اپل خود می بالد در بهره وری انرژی و به طور کامل به وسیله ۱۰۰ درصد انرژی های تجدید پذیر پیگیری خواهد شد. مقدار از پشت بام خورشیدی به ۱۷ مگاوات در یکی از جهان بزرگترین انرژی خورشیدی بر روی سایت نصب. پا ۲٫۹ میلیون میدان اساسی حلقه به شکل ساختمان در جهان بزرگترین پانل شیشه ای منحنی چادری خواهد شد. ساختمان نیز به یکی از جهان بزرگترین طبیعی تهویه مناسب سازه، نیاز گرمایش و یا تهویه مطبوع به مدت ۹ ماه از سال پیش گوی شده هست.

 فیلم پارک اپل اپل پارک به وسیله دانکن Sinfield ویدئو اپل پارک به وسیله فاستر + همکاران پارک خورشیدی اپل طراحی(طرح ریزی)، انرژی کارآمد پردیس اپل, به طور طبیعی تهویه ساختمان پردیس اپل

مرتبط با: اپل ۵ میلیارد دلار پردیس سفینه فضایی برای باز کردن در ماه آوریل به لقب پارک” اپل”

این فیلم هواپیماهای بدون سرنشین ۴ K را نشان می دهد شب زیرچشمی نگاه کردن از داخل کشور ، که در آن کارگران ساختمانی در حال کار حدود ساعت به آمادگی دانشگاه برای اشغال. روند حرکت بیش از ۱۲۰۰۰ کارکنان به پردیس این ماه آغاز خواهد شد و انتظار می رود به بیش از شش ماه طول بکشد در حالی که ادامه ساخت و ساز از طریق تابستان. پارک اپل همچنین قابلیت بازدید کننده مرکز با فروشگاه اپل و کافه را به عموم مردم باز هست.

تصاویر از طریق دانکن Sinfield

 فیلم پارک اپل اپل پارک به وسیله دانکن Sinfield ویدئو اپل پارک به وسیله فاستر + همکاران پارک خورشیدی اپل طراحی(طرح ریزی)، انرژی کارآمد پردیس اپل, به طور طبیعی تهویه ساختمان پردیس اپل

 فیلم پارک اپل اپل پارک به وسیله دانکن Sinfield تصویری، اپل پارک به وسیله فاستر + همکاران خورشیدی شده اپل پارک ، انرژی کارآمد پردیس اپل، اپل پردیس ساختمان به طور طبیعی تهویه

 فیلم پارک اپل اپل پارک به وسیله دانکن Sinfield ویدئو اپل پارک به وسیله فاستر + همکاران پارک خورشیدی اپل طراحی(طرح ریزی)، انرژی کارآمد پردیس اپل, به طور طبیعی تهویه ساختمان پردیس اپل

 فیلم پارک اپل اپل پارک به وسیله دانکن Sinfield ویدیو ، اپل پارک به وسیله فاستر + همکاران پارک خورشیدی اپل طراحی(طرح ریزی)، انرژی کارآمد پردیس اپل, به طور طبیعی تهویه ساختمان پردیس اپل

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید