انفجار رنگ طول می کشد بیش از ۱ کارخانه رها شده پورتوریکو | Inhabitat

[ad_1]

هنرمند درخشندگی تنفس زندگی تازه به کارخانه تنباکو متروک در Caguas پورتوریکو. اسپری روشن و رنگارنگ میگذرد ظاهر سراسر دیوارهای کارخانه را که قبلا مرده در هنرمند محلی صوفیه Maldonado مداخله چشم ظاهر Kalaña منفجر شود. ایجاد شده به لقب بخشی از Cromática: Caguas رنگ قطعه تعامل جامعه ساختمان تبدیل به قطعه ای از هنر و خانه تازه برای کارگاه های آموزشی و نمایشی و دیگر دستور کار های هنری.


 Kalana به وسیله صوفیه Maldonado پورتوریکو Kalaña Kalaña Cromática: Caguas رنگ Caguas عمومی هنر, هنر در ساختمان رها رها سازی جامعه طراحی(طرح ریزی) صوفیه Maldonado صوفیه Maldonado هنر

پورتوریکو هنرمند Maldonado صوفیه و تیم او از یاران مورد استفاده تمام نقاط کشور کارخانه به لقب بوم. بلوز florescent نئون صورتی و زرد پخش در سراسر دیوار های بتنی مربوط به وسیله چند scribbled برچسب این ها در حالی که peeks گرافیتی قدیمی کردن از پشت رنگ مات. Maldonado گفت: “من کار عمدتا رنگ و راه کارائیب زندگی و نور و رنگ، الهام گرفته هست”.

“ایده پروژه(طرح) برای الهام بخش و باز کردن درب به پروژه(طرح) های مختلف هست که استفاده مجدد از فضاهای رها شده هست. Kalaña تفسیر من از هنر هست. آن برای عموم مردم به داخل ساختمان رها شده و تجربه انفجار از رنگ در نظر گرفته شده. اما همچنین ۱ قطعه هست که با درگیری های مختلف اجتماعی فعال هست. که یکی از اهداف اساسی من هست: چگونه می تواند من ادغام جامعه در کارها هنری من. ”

 Kalana به وسیله صوفیه Maldonado پورتوریکو Kalaña Kalaña Cromática: Caguas رنگ Caguas عمومی هنر, هنر در ساختمان رها رها سازی جامعه طراحی(طرح ریزی) صوفیه Maldonado صوفیه Maldonado هنر

مرتبط با: خاویر د Riba graffitis زرق و برق دار الگوهای هندسی بر روی کف ساختمان رها

Kalaña تزریق انرژی استقبال به فضا و رنگ های روشن به کمک دسته ای از لحن برای همکاری مثبت جامعه. Maldonado بود یکی از هفت هنرمند به تقاطع بین هنر، جامعه و معماری های رها شده در Cromática: Caguas رنگ. این قطعه در سال ۲۰۱۵ به پایان رسید.

+ صوفیه Maldonado

از طریق پنجره شهر

عکس از طریق Maldonado صوفیه

 Kalana به وسیله صوفیه Maldonado پورتوریکو Kalaña Kalaña Cromática: Caguas رنگ Caguas عمومی هنر, هنر در ساختمان رها رها سازی جامعه طراحی(طرح ریزی) صوفیه Maldonado صوفیه Maldonado هنر

 Kalana به وسیله Maldonado صوفیه ، Kalaña پورتو ریکو Kalaña Cromática: Caguas رنگ Caguas عمومی هنر, هنر در ساختمان رها رها سازی جامعه طراحی(طرح ریزی) صوفیه Maldonado صوفیه Maldonado هنر

 Kalana به وسیله صوفیه Maldonado پورتوریکو Kalaña Kalaña Cromática: Caguas رنگ Caguas عمومی هنر, هنر در ساختمان رها رها سازی جامعه طراحی(طرح ریزی) صوفیه Maldonado صوفیه Maldonado هنر

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید