الج صفری پیل خورشیدی عرضه می دهد لوکس پایدار حفر در بوتسوانا | Inhabitat

[ad_1]

 لوکس الج صفری، صفری الج بوتسوانا Sandibe Okavango دلتا Okavango ميکائيل ساکرال بوید، نیک Plewman بتن رایگان, پانل های خورشیدی مزرعه، بوته آفریقایی، pangolin

بالا در stilts، تسلیم پایدار و پیله مانند طول می کشد آن الهام از pangolin معرض خطر بومی حیوانات پوسته پوسته به بوته آفریقایی. معماران چادری نما انحناء طبیعی و منابع محلی زونا و نهال های بافته شده در تلاش برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی ساختمان. ساختمان هست کاملا رایگان به بتن و مزرعه پانل های خورشیدی برق قدرت.

مرتبط با: عکاس زاک Seckler جرقه بزند نادر و زیبا هوایی عکس از بوتسوانا زندگی وحش

منحنی شکل پیدا کردن راه خود را به داخل کشور از تسلیم، که در آن را سوئیت ۱۲ در ظاهر لانه weaverbird معلق و قوس بزرگ چوب بیرون کشیدن شخصیت مانند کلیسای جامع. ساختمان باز می کند به سمت رودخانه برای طبیعی تهویه و روشنایی و همچنین نمایش زندگی وحش. داخلی دکور حداقلی برای حفظ تمرکز در چشم انداز هست.

+ Sandibe Okavango

+ بوید ميکائيل ساکرال

+ نیک Plewman

از طریق Contemporist

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید