آلمان فقط ایجاد رکورد ۸۵% از انرژی خود را از منابع تجدید پذیر | بار دیگر وقتی که می آید به انرژی پاک Inhabitat

[ad_1]

آلمان خود را outdone هست. از ۳۰ آوریل از طریق مه ۱، کشور تنظیم ۱ رکورد ملی با تولید ۸۵ ٪ از تمام انرژی خود نیاز به تجدید پذیر باد خورشیدی توده و برق آبی. و این فقط ۱ قاعده خلاف نیست – کارشناسان بر این باورند که این عادی برای آلمان به وسیله ۲۰۳۰ خواهد بود.

 انرژی های تجدید پذیر انرژی سبز خورشیدی انرژی بادی انرژی زیست توده انرژی برق آبی، انرژی تجدید پذیر آلمان آلمان خورشیدی، آلمان باد قدرت آنگلا مرکل رکورد انرژی تجدید پذیر

“ترین های آلمان نیروگاه های زغال بودند حتی عامل در تاریخ یکشنبه، ۳۰th آوریل با منابع تجدید پذیر حسابداری برای ۸۵ درصد از برق در سراسر کشور. منابع انرژی هسته ای که به طور کامل فاز به وسیله ۲۰۲۲ دستور کار ریزی شده نیز به شدت کاهش می یابد,”گفت: پاتریک Graichen بازار Energiewende ابتکار.

مرتبط با: گوگل پروژه Sunroof گسترش می یابد، به ۷ میلیون خانه در آلمان

آلمان کار کرده هست سخت به سرمایه گذاری در انرژی پاک منابع تحت آنگلا مرکل میگوید حامی انرژی تجدید پذیر. آن پرداخته هست. علاوه بر تعطیلات آخر هفته رکورد شکستن مثل ۱ در آوریل ۳۰، انرژی بیشتر و بیشتر در حال آمدن هست از تجدید پذیر. در مارس کشور متوسط ۴۰% انرژی از منابع سبز.

از طریق تمیز Technica

عکس از طریق فلیکر (۱, ۲)

[ad_2]

معماری تکست

دیدگاهتان را بنویسید